Ziołowy zakątek

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

obrazek

     Zadaniem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest przekazanie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego Podlasia, tradycji zielarskich i zrównoważonego rozwoju. Ośrodek ma do dyspozycji ogród botaniczny z kolekcją roślin użytkowych, gospodarstwo ekologiczne, las, staw oraz laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt. Zajmujemy się propagowaniem wiedzy zielarskiej, staramy się zachować wiedzę o tradycji i zwyczajach tej dziedziny oraz prowadzimy prace wdrożeniowe.

     W naszej pracy cenimy tradycję i powrót do korzeni. Zioła są bardzo bliskie człowiekowi, a dla ludzi mieszkających na wsi po prostu „swojskie”. Tradycja zielarska w naszym regionie jest bardzo długa, rdzenni mieszkańcy Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, korzystając z ich dobrodziejstwa i prozdrowotnych właściwości.

     Program edukacyjny skierowany jest do różnych grup wiekowych. Goście Ziołowego Zakątka mogą zdobyć wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ekologii, anatomii i fizjologii roślin, ekologii stawu i lasu, roślin użytkowych. Podczas wycieczek goście mają możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarstwa ekologicznego, zwiedzić Podlaski Ogród Botaniczny, w którym zgromadzona jest kolekcja praktycznie całej flory Polski, poznać chronione rośliny  i dziko rosnące gatunki jadalne, jak również rośliny barwierskie, trujące czy przyprawowe.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej – organizacja zajęć: zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego z przewodnikiem, warsztaty.

tel. kom. 601 748 051

e-mail: edukacja@ziolowyzakatek.pl

Ośrodek czynny: wtorek – sobota w godzinach: 8:00 - 16:00