Ziołowy zakątek

obrazek

Siemiatycze

     Siemiatycze miasto w południowej części województwa podlaskiego nad rzeką Kamionką, pod względem geograficznym są to tereny położone na Wyżynie Drohiczyńskiej. Miasto leży na drodze międzynarodowej nr 19 Białystok - Lublin - Rzeszów. Miasto może spełniać rolę bazy wypadowej do organizowania wycieczek po szlakach Nadbużańskich oraz zwiedzania zabytków architektury w pobliskich miejscowościach.
     Pierwsze wzmianki o Siemiatyczach dotyczą budowy kościoła parafialnego i pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. Prawa miejskie uzyskała osada w 1542 roku na mocy przywileju wydanego w Wilnie przez Zygmunta Augusta. Od tego czasu miasto bardzo często zmieniało właścicieli. Okres największej świetności przypadł na drugą połowę XVIII wieku, kiedy to właścicielką miast była wojewodzina bracławska Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska. Przyczyniła się ona do rozwoju gospodarczego i kulturalnego regionu.
     W wyniku rozbiorów Siemiatycze weszły w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Początkowo nie wpłynęło to na rozwój miasta, a wręcz spowodowało wzrost produkcji. Niestety dobrą koniunkturę zahamował wybuch powstania styczniowego, w czasie którego w mieście miała miejsce jedna z większych bitew. Siemiatycze jeszcze długo po powstaniu nie mogły odbudować się ze zniszczeń. Działania wojenne I wojny światowej oszczędziły miasto. W okresie międzywojennym Siemiatycze starały się przezwyciężyć kryzys gospodarczy jaki pozostał po latach spędzonych pod zaborami. Druga wojna światowa była szczególnie tragiczna dla mieszkańców narodowości żydowskiej (stanowili oni prawie 69% ogółu społeczeństwa mieszkającego w tym czasie w mieście).Ocalało jedynie 400 Żydów reszta zginęła w komorach gazowych Treblinki.
     Z rozdzielczej sieci wodociągowej korzysta w Siemiatyczach 11,7 tys. mieszkańców (73,6%), z sieci kanalizacyjnej 9,1 tys. (57,7%), natomiast gazowej 5,7 tys. (36,1%). W funkcjonuje 1 biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 14000 m3/dobę. Na terenie miasta działają 4 przedszkola samorządowe, 3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, na poziomie średnim kształci Zespół Szkół w Siemiatyczach, istnieje również Szkoła Muzyczna.
     W Siemiatyczach w 2001 roku zarejestrowanych było 1376 podmiotów gospodarczych, wśród których 36 należało do publicznego sektora własności, reszta znajduje się w rękach prywatnych. Siemiatycze są ośrodkiem gospodarczym o pnadlokalnym znaczeniu. Posiadają duże przedsiębiorstwa produkcyjne w branży rolno - spożywczej i drzewnej. Poza tym funkcjonuje działalność gospodarcza w zakresie drobnej i średniej wytwórczości, handlu i usług.

Źródło: http://region.e-podlasie.pl/miasta/siemiatycze.html